Kontakt    

   Siedziba firmy FERROKRAK Spółka z o.o.
   ul. Mrozowa 29
   31 – 752 Kraków
   tel. 12 684 01 20
   fax. 12 684 01 22
   NIP 678 – 28 – 77 - 481
   KRS 0000148077


   Wybrane adresy poczty email:
   Prezes Zarządu - kbanbula@ferrokrak.pl
   V-ce Prezes Zarządu - jbanbula@ferrokrak.pl
   Sekretariat - jkaczkowska@ferrokrak.plWyświetl większą mapę